Näin saat palvelumme edullisemmin!

Kotitalousvähennys ja mahdollisuus alvittomaan palveluun 

Vanhustenpalveluissa on kaksi merkittävää etua, joita voi ja kannattaa hyödyntää. Monesti etuja ei huomata hyödyntää tai niistä ei olla tietoisia. Tässä kirjoituksessa kerromme lisää näistä kahdesta edusta eli kotitalousvähennyksestä ja mahdollisuudesta saada palvelu alvittomana.

Kotitalousvähennys

Mikä on kotitalousvähennys ja mistä sitä voi saada?

Kotitalousvähennys tarkoittaa, että kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasuntoon, voit vähentää työkuluja verotuksessasi. 

Tänä vuonna vähennystä saa 50 % 100 euron omavastuun jälkeen. Maksimivähennys on 2400 euroa vuodessa ja siihen pääsee siis noin 5000 euron työkuluilla. Kotitalousvähennystä voi saada kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Kotitalousvähennystä voi siis saada myös kotihoiton tukipalveluista, joihin palvelumme lukeutuu.

Myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien kotona tehty työ on vähennyskelpoista. Työtä voi teettää asunnossa, jossa itse asut tai jossa vanhempasi asuvat. Myös hoiva- ja palvelutaloissa asuville voi saada vähennyksen. Lisäksi omaishoitaja voi saada kotitalousvähennystä, mutta ei kuitenkaan sellaisesta työstä, joka kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kuuluu hänen omaishoitotyöhönsä.

Miten kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää?

Jos palveluita ostaa esimerkiksi vanhemmilleen voi kulut jakaa sisarusten kesken niin, että kukin saa hyödynnettyä maksimivähennyksen. Myös tilanteissa, joissa vähennys menisi vanhuksen verotuksessa hukkaan voi olla järkevää jakaa kuluja lasten kesken, niin että kotitalousvähennyksen saa hyödynnettyä.

Vaatimuksena on, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, johon myös Ystävälle Oy kuuluu. Voit halutessasi tarkistaa asian YTJ-yritystietojärjestelmästä (www. ytj.fi).

Miten verovähennys hyödynnetään käytännössä?

Vähennystä voi hakea kolmella eri tavalla:

1. Voit hakea vähennyksen etukäteen heti vuoden alussa ja maksaa koko vuoden vähemmän veroa

2. Voit ilmoittaa tiedot verovuoden jälkeen veroilmoituksen palauttamisen yhteydessä

3. Voit ilmoittaa kuluvan vuoden kotitalousvähennyksen tietoja myös Palkka.fi-palvelussa

Esimerkki

Ostat palveluita yksin yhteensä 3456€ vuodessa.
Saat vähennystä 50% 100€ omavastuun jälkeen.
Saat vähennystä yhteensä: (3456€ x 0,5) - 100€ = 1628€
Maksettavaa jää: 3456€ - 1628€ = 1828€
 

Alvittomuus

Mikä ihmeen alvittomuus?

Toinen merkittävä palvelumme etu on mahdollisuus saada se alvittomana. Alvittoman palvelun voi saada iästä tai heikentyneestä toimintakyvystä johtuen. Tämä on merkittävä etu, josta kaikki eivät ole tietoisia.

Alvittoman palvelun tarkoituksena on turvata vanhusten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään, sillä alvittomuus vaikuttaa palvelun hintaan merkittävästi.

Alvittomuuden hyödyntäminen

Alvittomuuden edellytyksenä on yhdessä tehty palvelusopimus ja palvelusuunnitelma. Asiakas itse kertoo miten hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Se voi johtua esimerkiksi iän tuomista rajoitteista muistisairaudesta, lonkkaleikkauksesta tai uupumisesta omaishoitajana.

Me teemme aina asiakkaan ja halutessa myös omaisten kanssa yhdessä palvelusopimuksen ja tarvittaessa palvelusuunnitelman. Palvelusopimuksessa määritellään mitä palveluita sopimukseen kuuluu ja kuinka usein niitä tarjotaan.  Palvelusuunnitelmassa käy ilmi sosiaalihuollon tarpeen peruste, asiakkaan toimintakyky, palvelun tarve sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi alvittomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja on rekisteröity kunnan palveluntarjoajaksi. Ystävälle Oy on rekisteröitynyt palveluntarjoajaksi Turkuun ja pian myös Kaarinaan ja Raisioon.


Autamme asiakkaitamme aina kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä ja selvitämme yhdessä onko asiakkaalla mahdollisuus saada palvelu alvittomana.

Mikäli sinulle jäi kotitalousvähennyksestä tai alvittomuudesta jotain kysyttävää vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja käymme asioita lisää kanssasi läpi.  


Voit lukea lisää myös esimerkiksi täältä:

Kotitalousvähennys:

Alvittomuus:

 

Terkuin,
Leena - Ystävälle Oy